Toimitsia ohjeet

Toimitsijaohjeet,  lähtö, maali ja vaihdot

 

4 x 100 m          Kolme vaihtopaikkaa, jokaisella paikalla 4-6 valvojaa.

Tehtävään kuuluu myös kaarrevalvonta. Ensimmäinen vaihto hoitaa ensimmäisen kaarteen ja osan takasuoraa, toinen vaihto takasuoran loppuosan ja toisen kaarteen alkuosan sekä kolmas vaihto toisen kaarteen loppuosan ja etusuoran.

Vaihtoalue 30 m pitkä, merkitty jokaiselle radalle erikseen, vaihtoalueiden päissä viivoilla väkäset osoittavat alueen alkamista / loppumista.

Jokaisella vaihtopaikalla punaiset ja valkoiset liput sekä radiopuhelin.

Vaihtopaikoille toimitetaan lähtölistat, joista näkyy kunkin erän joukkueet, niiden numerot sekä toivottavasti myös juoksijoiden nimet. Vaihtopaikalla varmistettava, että kyseisen erän juoksijat ovat paikalla ja valmiina juoksuun. Kun kaikki on vaihtopaikalla valmista, nostetaan valkoinen lippu ylös, jos on ongelmia, yhteys radiopuhelimella ajanottoon asian selvittämistä varten. Samoin ilmoitus, jos selviää, että jokin joukkue ei juokse.

Vaihdon jälkeen valkoinen lippu ylös, jos kaikki mennyt sääntöjen mukaisesti, ja vaihtorike jollain radalla, tällöin punainen ylös ja radiopuhelimella ilmoitus, mikä rata sekä rikkeen syy.

 

1000 m              Lähtö 200 m:n lähtöpaikalta, ensimmäinen osuus 100 m, vaihto tehdään 4 x 100 m:n viestin kolmannen vaihdon vaihtoalueella. 0 – 40 cm vaihtoalueen päättymisen jälkeen rataan on merkitty mustalla tussilla pienet merkit, joiden päälle laitetaan pienet puupalikat osoittamaan kohtaa, jonka jälkeen saa siirtyä sisäradalle. Vaihdon jälkeen palikat tulee poistaa radoilta 2-5 ja vastaavasti laittaa takaisin ennen seuraavaa erää. Viimeisen 1000 m:n viestin jälkeen kyseiset palikat toimitettava 300 m:n lähtöpaikalle 400 m:n viestiä varten.

                             Toinen osuus 200 m, vaihto 300/1500 m lähtöpaikan luona, vaihtoalue merkitty rataan ilmastointiteipillä, teipissä merkintä 4 x1500 m. Vaihtoalueen pituus 20 m, kolmannen osuuden juoksijan odotettava vaihtoalueen sisällä.

                             Kolmas osuus 300 m ja viimeinen vaihtomaalissa, 20 m pitkä vaihtoalue merkitty sinisin viivoin, vastaavasti neljännen osuuden juoksijan odotettava vaihtoalueen sisällä.

                             Lähtöpaikalla olevat vaihdonvalvojat avustavat lähtöryhmää lähtötelineiden siirtelyssä sekä hoitavat kaarrevalvontaa.

                             Lähtötelineet poistettava lähdön jälkeen radoilta 1- 4.

                             Maaliin tultaessa kirjattava joukkueiden numerot ja ilmoittava ajanottoon.

3/4 x 400m       Juostaan (kaikki lähdöt) kolmen kaarteen tasoituksella, vaihdon valvonnan hoitaa lähdön toimitsijat. Kolmelta vaihtopaikalta (jokaiselta) yksi lähtö-/vaihto-/maalipaikalle avustamaan, loput jäävät kaarrevalvojiksi.

                             300/1500 m lähdön luona on evolventtiviiva, jonka jälkeen toisen osuuden juoksijat saavat siirtyä sisäradoille, viivalle radoille 2-8 on asetettava puukapulat merkiksi juoksijoille. Kapulat poistettava radoilta 2-5 toisen osuuden juoksijoiden jälkeen ja vastaavasti laitettava takaisin ennen seuraavaa lähtöä. Ensimmäisen vaihdon valvojat hoitavat asian.

 

                             Lähdössä poistettava lähtötelineet ja äänikuutiot välittömästi lähdön jälkeen, ensimmäinen vaihto omilla radoilla. Rataan on merkitty vaihtoalueet, 20 m, osuudelle lähtevän juoksijan on odotettava vaihtoalueen sisällä.

                             Kolmannen ja neljännen osuuden juoksijat radalle siinä järjestyksessä, missä joukkueet ovat 200 m:n lähtöpaikan luona, tämän jälkeen paikkoja ei voi vaihtaa, ainoastaan kohti sisärataa voi siirtyä, kun edellä oleva joukkue on vaihtanut ja poistunut edestä. Eli viestikapulaa tuovan juoksijan on loppusuoralla tarvittaessa vaihdettava rataa.

                             Maaliin tultaessa kirjattava joukkueiden numerot ja ilmoittava ajanottoon.

 

3 x 800 m          Lähtö kaarelta, kaikki vaihdot maalin luona, vaihtoalue 20 m. Huomioitava kierroslasku. Maaliin tultaessa kirjattava joukkueiden numerot ja ilmoittava ajanottoon.

 

4 x 1500 m       Lähtö maalin kohdalta, ensimmäinen vaihto 100 m:n lähdön luona, toinen 200 m:n lähdön luona ja viimeinen vaihto 300 m:n lähdön luona. Vaihtojen valvojat samoilla paikoilla kuin 4 x 100 m:n viesteissä, yksi vaihtopaikkaa kohti riittää.

                             Maalin kohdalla huomioitava kierroslaskenta ja maaliin tultaessa kirjattava joukkueiden numerot ja ilmoittava ajanottoon.

 

Maalissa järjestäjän viestikapulat desinfioidaan joka juoksun jälkeen, kaksi sarjaa kapuloita. Omien kapuloiden käyttö sallittu, tällöin joukkueet itse huolehtivat desinfioinnin.

 

Aikataulu varsin tiukka, lähtöjen välit 4 x 100 m, 1000m ja ¾ x 400 m 10 min. Lajien vaihtumisen yhteydessä väli 15 min, jotta ehtii siirtää lähtötelineet ja äänikuutiot kohtuudella.

Kahvilla ja WC:ssä käynnit vuorotellen.

Jokaisella vaihtopaikalla sekä lähdössä / maalissa järjestäjän puolesta käsidesiä. Toimitsijoiden huolehdittava riittävistä etäisyyksistä keskenään sekä seurattava myös etäisyyksiä juoksijoiden suhteen ja tarvittaessa huomautettava asiasta.

Vaihtopaikoilla on neljä tuolia toimitsijoita varten. Juoksun aikana ei saa istua tuolilla.